تعرفه ها

     logo1 

 

      تعرفه  خدمات امدادی

ردیف نوع خــدمات مبــلغ
۱ حمل خودرو با نیسان تسمه ای (زیر قیمت ۴۰ میلیون) تا ۱۰ کیلومتر ۷۰هزار تومان و بعد از آن هر کیلومتر ۱۸۰۰تومان 
۲ حمل خودرو معمولی با (نیسان چرخگیر هیدرولیک) تا ۱۰ کیلومتر ۷۵هزار تومان و بعد از آن هر کیلومتر ۱۸۰۰تومان
۳ حمل خودرو وارداتی با (نیسان تسمه ای) تا ۱۰ کیلومتر۸۵هزار تومان و بهد از آن هر کیلومتر ۲۰۰۰ تومان
۴ حمل خودرو وارداتی با (چرخگیر) تا ۱۰ کیلومتر۹۵هزار تومان و بهد از آن هر کیلومتر ۲۲۰۰ تومان
۵ حمل خودرو معمولی با (خودروبر) تا ۱۰ کیلومتر ۱۲۰هزار تومان و بعداز آن ۲۵۰۰تومان
۶ آماده سازی و رفع واژگونی ۵۰هزار تومان
۷ حمل خودرو وارداتی با خودروبر ۱۲۵هزار تومان
۸ حمل خودرو در رمپ ۵۰هزار تومان
۹ آماده سازی خودرو تصادفی از بین گاردریل ۵۰هزار تومان
۱۰ هر ساعت توقف بابت بیمه و کارهای متفرقه ۲۰هزار تومان
۱۱ آماده سازی و حمل خودرو تصادفی با دکل ۸۵هزار تومان
۱۲ تعرفه در جاده های برون شهری ۱۰درصد به مبلغ کل افزوده میشود
۱۳ تعرفه در جاده های صعب العبور ۱۰درصد به مبلغ کل افزوده می شود
۱۴ کنسل سرویس بنا به در خواست امدادخواه ۲۰هزار تومان
۱۵ تعمیرات خودروهای ایرانی و معمولی (در محل) ۶۰هزار تومان
۱۶ هزینه باتری به باتری خودرو ایرانی و معمولی ۳۶هزار تومان
۱۷ عیب یابی و تعمیر خودروهای وارداتی (در محل) ۵۵هزار تومان
۱۸ هزینه باتری به باتری خودروهای وارداتی ۳۶هزار تومان
۱۹ تعویض لاستیک زاپاس خودرو های ایرانی ۳۰هزار تومان
۲۰ تعویض لاستیک زاپاس خودرو های وارداتی ۳۰هزار تومان
۲۱ کلیه تعرفه ها از ساعت ۲۴:۰۰  لغایت ۰۶:۰۰ ۲۰درصد به کل مبلغ افزوده میشود.

 

با تشکر-